นโยบายการใช้งานคุ้กกี้ (Cookies Policy)

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.kawasaki.co.th ใช้คุ้กกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อปรับปรุงการบริการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ท่านสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุ้กกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุ้กกี้ในอนาคต


ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพา และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวมข้อมูล ใช้เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


1. คุ้กกี้ คืออะไร?
คุ้กกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการหรือฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุ้กกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุ้กกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุ้กกี้ดังกล่าวเท่านั้น


ข้อมูลที่เราได้จากคุ้กกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในที่นี้อาจรวมถึง IP address รหัสโฆษณาบนมือถือ คุณลักษณะอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์เฉพาะ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา การอ้างอิง URL บันทึกพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของคุณ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าชมหรือสนใจขณะที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ รวมถึงวันที่ และเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ ในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และแท็บเล็ตเราอาจใช้วิธีการอัตโนมัติที่คล้ายกันด้วย
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุ้กกี้ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/


2. วัตถุประสงค์การใช้ คุ้กกี้ สำหรับเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้
• เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของลูกค้า
• เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ลูกค้าสนใจ และนำไปวิเคราะห์
• เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า
• เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
• เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้กกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น
• เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่เรียกดูให้กับลูกค้า


3. บริษัทใช้ คุ้กกี้ ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์

คุ้กกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
คุ้กกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุ้กกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน

คุ้กกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies)
คุ้กกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุ้กกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistics Cookies)
คุ้กกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุ้กกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง

คุ้กกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)
คุ้กกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม


4. การจัดการคุ้กกี้้
ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้บราวเซอร์ตกลงรับ คุ้กกี้ ของบริษัท และสามารถลบ หรือ ปฏิเสธ โดยศึกษาตามวิธีการ หรือ ขั้นตอนตามที่ผู้ผลิตเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer / Microsoft Edge / Firefox / Safari / Chrome หรือเว็บบราวเซอร์อื่นที่กำหนด


ทั้งนี้ หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเข้าชม และเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน


นโยบายการใช้งานคุ้กกี้ถูกปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2564